Wednesday, November 7, 2012

PostCron मार्फत फेसबुक पोस्टहरुलाई आफ्नो समयअनुकुल बनाउनुहोस | Schedule Your Facebook Posts Using PostCron

तपाईलाई कुनै निश्चित समयमा आफ्ना फेसबुक
प्रोफाईल वा पेजमा कुनै स्ट्याटस (status)
फोटो (photo) वा लिंक (link) सेयर गर्नुछ, तर तपाई
सो समयमा अर्कै काममा व्यस्त हुनुपर्ने छ अथवा तपाई
आफ्नो उपस्थिती नै
नभएको अवस्थामा पनि आफ्नो फेसबुक
एकाउन्टमा केहि कुरा सेयर गराउन चाहानुहुन्छ भने
यो लेख उपयोगी हुनसक्छ ।
Just Click This Link To See Full Story:-
PostCron मार्फत फेसबुक पोस्टहरुलाई आफ्नो समयअनुकुल बनाउनुहोस | Schedule Your Facebook Posts Using PostCron
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...