Friday, December 7, 2012

के तपाई online बाट facebook Twitter or at Any Site मा मोबाइल बाट नेपाली मा आफ्नो लेख हरु लेख्न चहानुहुन्छ ?

के तपाइ को मोबाइल मा नेपाली लेख्न मिल्छ ?
के तपाई मोबाइल बाट नेपाली मा आफ्नो लेख हरु लेख्न चहानुहुन्छ ? के तपाई मोबाइल बाट फेस्बुक मा आफ्नो स्टाटस नेपाली मा लेख्न खोजिरहनु भयको छ ? यदि ई सम्पुर्न कुरा हरु चाहानुहुन्छ भने चिन्ता नगर्नुहोस/ अब सजिलै सग तपाइले नेपाली मा लेख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल बाट मात्र [यहाँ] क्लिक गर्नुहोस ।
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...